مادر و کودک

آموزش وضعیت شیردهی صحیح به صورت تصویری

در مطلب شیردهی نوزاد به سوالات مادران پاسخ دادیم و نحوه صحیح و اصولی شیردادن به نوزاد را بیان کردیم ، اما در این مطلب از سایت سیب دون می خواهیم نحوه درست وضعیت شیردهی صحیح را به صورت تصویری برای مادران عزیز توضیح دهیم.

نحوه صحیح بغل کردن شیرخوار برای شیردهی صحیح

نحوه صحیح بغل کردن شیرخوار

مادر هنگام شیردهی (چه به حالت نشسته و یا خوابیده) باید در وضعیت کاملا راحتی قرار گیرد تا بتواند به آسانی شیرخوار را در آغوش گرفته و به پستان بچسباند. در حالت نشسته روی مبل یا صندلی راحت ، داشتن تکیه گاه زیر پا و استفاده از بالش برای حمایت شیرخوار و هم سطح کردن سر شیرخوار با پستان،و درحالت خوابیده گذاشتن بالش سفتی در پشت و بالشی زیرسرمعمولا وضعیت راحتی را برای مادر فراهم می کند.

چهار نکته کلیدی وضعیت صحیح در آغوش گرفتن شیرخوار برای شیردهی باید رعایت شود :

 1. سر، گردن، گوش ها، تنه و باسن شیرخوار در یک امتداد قرار گیرد.
 2. بدن شیرخوار روبروی مادر و در تماس نزدیک با بدن او باشد.
 3. صورت شیرخوار روبروی پستان مادر بطوری که بینی او هم سطح نوک پستان قرار گیرد.
 4. بدن شیرخوار با دست مادر حمایت شود. (در ماه اول علاوه بر حمایت شانه ها و سر نوزاد باید باسن او نیز درآغوش مادر باشد.)

شناخت وضعیت شیردهی صحیح

شناخت وضعیت شیردهی صحیح

از آنجا که مادران معمولا بغل کردن شیرخوار به روش گهواره ای را می شناسند، بهتر است با روش های مختلف آشنا شوند تا پس از زایمان بتوانند بطور عملی تمرین کرده و بهترین وضعیت هایی که برای مادر و شیرخوار راحت تر است انتخاب کنند.

وضعیت شیردهی صحیح گهواره ای متقابل

روشی ایده آل برای اوایل شیردهی، کنترل سر شیرخوار و آوردن او به طرف پستان و همچنین برای شیرخوارانی است که در پستان گرفتن مشکل دارند. استفاده از این روش در نوزادان نارس و کوچک که عضلات شل دارند و مادرانی که نوک پستان شان آزرده شده ،بهترین روش شیردادن می باشد. اگر مادر از پستان چپ می خواهد کودک را شیر بدهد، شیرخوار را با دست راست نگهدارد و بالعکس.

دست مادر قاعده گردن و بالای شانه شیرخوار را نگه می دارد و بدن شیرخوار در امتداد طول ساعد مادر قرار می گیرد. از دست طرف پستان مورد استفاده ، برای نگهداری پستان استفاده می شود. بدن شیرخوار به پهلو رو به مادر است و دهان او زیرنوک پستان و بینی او هم سطح با نوک پستان مادر است.

وضعیت گهواره ای (معمولی یا سنتی)

وضعیت گهواره ای

یکی از مرسوم ترین روش های نگهداشتن کودک برای شیردهی است. سرشیرخوار در خم آرنج مادر قرار می گیرد و بدنش با ساعد مادر حمایت می شود . این روش برای زمانی که شیرخوار رشد می کند و بخوبی سر خود را کنترل می کند مناسب است. در این روش باید مراقب بود که مادر به سمت شیرخوار خم نشود، دست زیرین شیرخوار درپهلوی مادر قرار گیرد و بین مادر و شیرخوار واقع نشود، استفاده از بالش روی ران های مادر برای هم سطح نمودن شیرخوار با پستان توصیه می شود.

وضعیت شیردهی صحیح زیر بغلی

وضعیت شیردهی صحیح زیر بغلی

در این وضعیت، مادر می نشیند و سر نوزاد به طرف پستان و بدنش زیر بغل مادر در پهلوی وی قرار می گیرد. باسن کودک روی بالشی نزدیک آرنج مادر است تا نوزاد را به سطح پستان برساند. در این وضعیت برای راحتی بیشتر، پشت شانه های مادر هم بالش گذاشته شود تا بعد از پستان گرفتن شیرخوار، تکیه دهد. در شرایط خاص مثل بزرگ بودن پستان ها یا نوک پستان صاف یا فرورفته ، این وضعیت ارجح است چون مادر دید بهتری بر شیرخوار و کنترل بیشتری بر سر او دارد.

این وضعیت برای مادرانی که تحت عمل سزارین قرار گرفته اند، و در مواردی که بچه خواب آلود است یا در یادگیری تغذیه با شیر مادر مشکل دارد، همچنین برای کودکان نارس و کودکانی که مکیدن ضعیف دارند، و برای تغذیه همزمان دوقلوها مفید می باشد.

وضعیت شیردهی صحیح خوابیده به پهلو

وضعیت شیردهی صحیح خوابیده به پهلو

در این وضعیت مادر و کودک به پهلو روبروی هم می خوابند. می توانید چند بالش زیر سر، پشت و زیر زانویی که به طرف بالا است بگذارید. بچه به پهلو و روبروی مادر طوری قرار می گیرد که پشتش بر بازوی اوتکیه دارد و زانوهایش به طرف مادر کشیده شده است. ممکن است لازم باشد که یک بالش کوچک، پتو یا حوله تا شده در پشت شیر خوار هم گذاشته شود. در مادرانی که سزارین شده اند گاهی لازم است برای محافظت بخیه ها، بین مادر و شیر خوار یک بالش کوچک یا یک حوله تا شده کوچکی قرار بگیرد.

وضعیت شیردهی صحیح خوابیده به پشت

وضعیت شیردهی صحیح خوابیده به پشت

گرچه این روش، وضعیت مناسبی برای شیردهی نیست اما ممکن است در ساعات اولیه پس از زایمان یا شرایط دیگری که مادرنیاز به خوابیدن به پشت داشته باشد ،استفاده شود. در وضعیت خوابیده به پشت مادر می تواند به یک پهلو غلطیده و از یک پستان شیر بدهند، سپس به پهلوی دیگر غلطیده و از پستان دوم شیر بدهد.

توصیه می شود مادر راه های مختلف را تجربه کرده و آسان ترین وضعیت برای خود و کودکش پیدا کند، معمولا گذاشتن یک بالش زیر سر لازم است. بعضی از مادران ترجیح می دهند چندین بالش یا کوسن را زیر بالاتنه و سرخود بگذارند تا این قسمت از بدن آنها بالاتر باشد. یک بالش زیر ران نیز راحتی بیشتری را فراهم می کند.

نحوه عرضه پستان به شیرخوار

مادر پس از قرار گرفتن در وضعیت مناسب باید پستانش را بشرح زیر نگه داشته و به کودک عرضه کند

 • پستان باید به گونه ای در دست مادر قرار گیرد که انگشتانش عقب تر و با فاصله از هاله قرار گیرند. درصورتی که به شکل حرف C پستانش را حمایت می کند باید انگشت شست در بالا و سایر انگشتانش حسب اندازه پستان با رعایت نکات ذکر شده، زیر پستان و یا چسبیده به قفسه سینه قرار گیرند.
 • اگر مادر مایل است پستانش را با دو انگشت اشاره و میانی (به حالت قیچی) بگیرد باید انگشتان او به اندازه کافی عقب هاله قرار گیرند تا مزاحم پستان گرفتن شیرخوار نشوند. این نوع گرفتن برای مادری که انگشتان بلند با پستان کوچک دارد، مفیدتر است.

نحوه صحیح پستان گرفتن شیرخوار

نحوه صحیح پستان گرفتن شیرخوار

مادر باید لب فوقانی شیرخوار را با نوک پستانش لمس کند تا او دهانش را باز کند.برای گرفتن قسمت زیادی ازپستان و هاله باید دهان او کاملا باز شود. سپس او را به سرعت و به آرامی به طرف پستان خود بیاورد و نباید خودش پستان را به طرف او حرکت دهد. باید به نحوی شیرخوار را جلو بیاورد که لب تحتانی او زیرنوک پستان قرار بگیرد دراینصورت ابتدا چانه کودک، پستان را لمس خواهد کرد.

چهار نکته کلیدی وضعیت پستان گرفتن صحیح

 • دهان شیرخوار کاملا باز است.
 • لب تحتانی به سمت بیرون برگشته است.
 • چانه کودک در تماس با پستان مادر است.
 • اگر هاله دیده می شود قسمت بیشتری از هاله در بالای لب فوقانی شیرخوار در مقایسه با لب پائینی دیده می شود.

علائم مکیدن موثر پستان

هنگامی که شیرخوار به خوبی به پستان نزدیک است و مقدار زیادی از بافت پستان را به دهان می برد، قادرخواهد بود نوک پستان را به عقب دهان (کام نرم) برساند. با این عمل رفلکس مکیدن تحریک می شود. هنگامی که شیرخوار پستان را خوب گرفته باشد، احتمالا خوب می مکد و شیر کافی دریافت می کند.

چهار نکته کلیدی مکیدن موثر

 • با ورود شیر به دهان شیرخوار، مکیدن ها آرام و عمیق و گاهی با مکث است.
 • صدای قورت دادن شیرخوار به خوبی شنیده می شود یا بلع او مشاهده می شود.
 • گونه هایش گرد و بر آمده است، در طول تغذیه فرورفته نیست و تو کشیده نمی شود.
 • شیرخوار پس از شیر خوردن، خود پستان را رها می کند و راضی به نظر می رسد.
 • ضمنا مادر متوجه علائم بازتاب جهش شیر می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن